Survey in Turkish

Kriz/Acil Durum Müdahale Ekibi Gereksinimlerinin Toplanması

Aşağıdaki anket kriz ve acil durum alanındaki yetkili kişileri hedeflemektedir. Bu ankete vereceğiniz cevaplar C2-SENSE projesinin sizlerin bu alandaki ihtiyaç ve gereksinimleriniz doğrultusunda geliştirilmesine zemin hazırlayacaktır.
Ankette toplamda 14 soru bulunmaktadır.

Eğer bu anketi doldurmak için yeterli nitelikte olmadığınızı düşünüyorsanız, lütfen sadece 14. Soruyu cevaplayınız.

GIS: Coğrafi Bilgi Sistemi
SM: Sosyal Media
İHA: İnsansız Hava Aracı

(Kişisel bilgileriniz C2-SENSE projesi dışında paylaşılmayacaktır. )

* Gerekli
  Bu gerekli bir sorudur
  Bu gerekli bir sorudur
  Bu gerekli bir sorudur
  Bu gerekli bir sorudur
  Bu gerekli bir sorudur
  Bu gerekli bir sorudur
  Bu gerekli bir sorudur
  Diğer ulusal ve uluslararası müdahale ekipleriyle işbirliği yaparım.
  Memnuniyetle bilgi ve verileri paylaşırım.
  Sosyal medya önemlidir.
  Sensör verileri önemlidir.
  Videolar ve İnsansız Hava Aracı (İHA) fotoğrafları önemlidir.
  Bilişim Teknolojileri (IT) cihazları ve yazılımın müsaitliği önemlidir.
  Bilişim Teknolojileri (IT) cihazları ve yazılımın güvenlik yönetimi önemlidir.
  Servislere, verilere ve sensör kontrolüne hızlı erişim önemlidir.
  Lütfen her satır için bir yanıt girin
  Araçlar (tools) vasıtasıyla işbirliği
  Araçların çokdilliliği (Kullanıcı ara yüzündeki özelliklerin otomatik çevrilmesi, mesajlar vb.)
  Veri görselleştirilmesi için standartlaştırılmış semboller
  Veri paylaşımıyla ilgili kurallar (e-mail, ftp vb.)
  Alışveriş prosedürleri (kurallar, alarm kategorileri vb.)
  Prosedürlerin ve kuralların uyumlulaştırılması
  İlgili partnerlerin tamamıyla ortak planlama aktiviteleri
  Zaman sınırı ile birlikte ortak bilgi üretim planı
  Görev ya da eylem sonrası kriz/acil durum katılımcılarından bilgi alma
  Lütfen her satır için bir yanıt girin
  Müdahale ekipleri arasında veri paylaşımı
  Gerçek-zamanlı sensör verilerine (ve arşive) erişim
  Coğrafi olarak etiketlenmiş veriler
  Metaveriye sahip veriler (zaman bilgisi, kalibrasyon durumu vb.)
  Sisteme kolay entegre edilebilen veriler
  Sadece benimle alakalı verileri görüntüleyebilme
  Güvenilirlik için kontrol edilmiş veriler
  Uzaktan (İHA, uydu vs.)  algılanan görüntülere erişim
  Lütfen her satır için bir yanıt girin
  Bu gerekli bir sorudur
  Kriz durumuyla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi
  Sosyal medya kanalları aracılığıyla talimatların sağlanması
  Sosyal medya aracılığıyla bilgilerin alınması
  Veri analizi tahmin araçlarına coğrafi etiketli sosyal medya verilerinin (tweet’ler, güncellemeler) dahil edilmesi
  Birden fazla sosyal medya kanalının eşzamanlı görünümü
  Gelecek kriz/acil durum ile ilgili halkın sosyal medya kanallarıyla hazırlanması
  Lütfen her satır için bir yanıt girin
  Yakın gelecekteki krizlerin/acil durumların (sel, yangın, vb.) öngörülmesi
  Limit aşımlarının görüntülenmesi (Selle ilgiliyse su seviyesi)
  Gerçek zamanlı veri analizi
  Acil durum yöneticileri için otomatik alarm mekanizması
  Halk için otomatik alarm mekanizması
  Lütfen her satır için bir yanıt girin
  Kriz/acil durum alanındaki geçici sensörlerin desteklenmesi
  Farklı veri formatlarının desteklenmesi
  Farklı cihaz ve sistemlerin birlikte çalışabilmesi
  Son kullanıcılar arasında güvenilir iletişim
  Veri alışverişinin, mesajların ve bilginin görüntülenmesi
  Mümkün olduğunda standardizasyon
  Lütfen her satır için bir yanıt girin
  Erişim kontrolünün varlığı
  Gizlilik kontrolünün varlığı
  Erişim ve gizlilik ayarlarının net genel görüntüsü
  Lütfen her satır için bir yanıt girin
  Haritalardaki veriler
  Farklı taban haritalarının müsaitliği
  Açık veri ve haritalara erişim
  GIS araçlarına erişim
  (GIS) Veri analizi araçlarına erişim
  Hesaplamaları uzaktan (mobil araçlardan) başlatma
  Lütfen her satır için bir yanıt girin
  Bu gerekli bir sorudur
  Bu gerekli bir sorudur
  Google Formlar üzerinden asla şifre göndermeyin.

1,644 total views, 2 views today